Laird Thermal Systems

<p>Freescale Semiconductor , 1-800-521-6274, www.freescale.com</p>

The hardware behind the Gear6 appliance is relatively straightforward. The startup's secret sauce is software that makes the systems easy to use.

At this point, we feel there is slight chance Broadcom can guide above Q2 revenue levels. If they could, we believe it would be drawing down from their inventory,” he said.

We still think Motorola 14 percent [quarter-over-quarter] handset growth is positive for Broadcom,” he said. However, we were surprised by Bluetooth cutbacks in the supply chain. In light of this, we wanted to take a cautious approach, rather than a bullish one, heading into the earnings call.”

W0603R035621B-R1_Datasheet PDF

Med långt över 2 miljarder abonnemang i världen har Carl-Henric Svanberg, koncernchef för Ericsson, naturligtvis rätt när han säger att:– Det fortsätter att gå bra för oss och vi möter ett växande intresse för bredband. Ericsson fortsätter att sälja mobilt bredband, HSPA, över hela världen och vi har annonserat åtta nya kontrakt under kvartalet.

I den nya rapporten för årets tredje kvartal är nyckeltalen:• Fakturering SEK 40,8 (36,2) miljarder i kvartalet, SEK 124,1 (106,2) miljarder jan-sept• Rörelseresultat SEK 8,8 (7,8) miljarder i kvartalet, SEK 23,6 (22,7) miljarder jan-sept• Rörelsemarginal 21,5% (21,6%) i kvartalet, med starkt bidrag från Sony Ericsson• Nettoresultat SEK 6,2 (5,3) miljarder i kvartalet, SEK 16,5 (15,8) miljarder jan-sept 1) • Vinst per aktie SEK 0,39 (0,34) i kvartalet, SEK 1,04 (1,00) jan-sept 1) • Omstruktureringskostnader på SEK 2,9 miljarder i kvartalet, reavinst på SEK 3,0 miljarder

Nettoökningen av mobilabonnemang fortsatte med cirka 100 miljoner nya under kvartalet. Vid kvartalets slut var mobiltelefontätheten i världen 40% med fler än 2,5 miljarder abonnemang, varav fler än 2,1 miljarder inom GSM/WCDMA. Det totala antalet mobilabonnemang förväntas passera tre miljarder under år 2007.

W0603R035621B-R1_Datasheet PDF

Trafiken i de mobila näten förväntas öka med en faktor fyra under de närmaste fem åren och tillväxten inom fast bredband kommer att bli ännu högre.

Mobilt bredband gör det möjligt att med höga hastigheter ladda ner musik, titta på mobil TV, jobba mobilt och att använda också andra multimediatjänster.

W0603R035621B-R1_Datasheet PDF

Den nya tekniken och mer innehållsrika tjänster kommer att fortsätta driva och accelerera trafiken i världens telenät. Trafiken i de mobila näten kommer att växa till följd av ökat antal abonnenter, fortsatt övergång från fast till mobil kommunikation och ökad datatrafik. Den förväntade trafikökningen de närmaste åren väntas särskilt drivas av internettjänster och interaktiv TV.

Nyckeln till en fortsatt tillväxt för Ericsson är multimediatjänster. På en vikande marknad för system, där vi nu ser tendenser till mättnad, kommer trafikvolym vara en utslagsgivande faktor. Genom konvergens och ökad tillgänglighet till bredband kommer telekomvärlden, som drivs av mobilitet, att över tiden smälta samman med den PC-drivna världen och därmed göra internet tillgängligt för miljarder människor. Detta kommer att accelerera marknaden för nya IP-baserade multimediatjänster såsom interaktiv TV, etersänd media, spel, musik och företagsapplikationer. Detta kommer att fortsätta ge Ericsson förutsättningar att växa vidare.

With a differential bus voltage level of 1.3V and a time skew below one nanosecond, the AS8221 fully conforms to the FlexRay Physical Layer specification. For more on the specification, click here: www.flexray.com.

Serving as the bi-directional interface between the FlexRay communication controller and the twisted pair copper wires, the AS8221 enables two-way communications with the microcontroller (FlexRay Host Controller) with full mode handling, including the low-power modes. The device also provides an extended diagnostic interface.

The AS8221 offers advanced bus-failure detection capabilities with the intelligent combination of bus-current measurement and logical comparators. A thermal sensor circuit with an integral shutdown mechanism prevents damage to the device in extreme temperatures. The symmetrical transient control for the high- and low-side driver for both the bus-minus and bus-plus line to balance communications over different network topologies.

For a technical paper on automotive CAN bus signal integrity design, click here: www.techonline.com/learning/techpaper/193103352.

The first generation of automotive-qualified AS8221 is available in a lead-free SSOP20 package. Qualified samples of the next generation FlexRay Electrical Physical Layer specification V2.1 Rev A will be available in December. More product specific information can be found on the austriamicrosystems website at: www.austriamicrosystems.com/03products/21_bus_systems.htm.

SAN JOSE, Calif. &#151 EI Solutions, the systems integration arm of Energy Innovations Inc., will begin constructing a solar electricity system for Google's Mountain View, Calif.-based headquarters.

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com