Pimoroni

<p></p>

The Pb-free package design complies with the European Union’s restriction on hazardous substances (RoHS) directive to meet worldwide environmental and regulatory requirements. The product sheet for the SC805 can be secured by clicking here, and here for the SC806. The SC805 is available immediately in production quantities and is priced at $1.05 each in 10k-piece lots. The SC806 is priced at $1.01.

Minerva is the first IPTV middleware vendor that supports HDTV capabilities on the AmiNET 120 set-top box and PVR with Dual-Recording Mode on the AmiNET 500. The Dual-Recording Mode PVR feature enables subscribers to watch, pause and play live TV while recording another channel in the background.

îThe HDTV and PVR features are a significant addition to the Minerva platform and exactly what our customers have been asking for. New administrative features, such as auto-provisioning, will significantly reduce operating expenses including new customer setup costs.î stated Brian Stewart, Vice President Data Services, NTS Communications.

how many transistors in a cpu today

SVOD capabilities have also been included as part of the new feature set, and offer support for HBO On Demand, Starz and other On-Demand services. Both SVOD and VOD now support unlimited categories making it easier for viewers to quickly find the content they want. Among the new system management tools, Minerva Networks has developed an Auto Provisioning feature that automates the process for deploying new STBs. The system also includes improved security features that prevent unauthorized STBs from accessing the network.

The latest version of Minerva Networks iTVManager is available immediately. For more information log on to www.minervanetworks.com.

About Minerva Networks, Inc. Minerva Networks, Inc., is the leading provider of open-platform, carrier-class solutions for the delivery of television services over broadband IP networks.The company's television services management software and video processing systems are integrated into complete IP Television delivery platforms. Broadband network operators worldwide use Minerva's products and services to deliver next-generation entertainment and communications applications. Minerva Networks is headquartered in Santa Clara, CA, and on the Internet at http://www.minervanetworks.com.

how many transistors in a cpu today

In mainstream computing, it has been accepted that ubiquitous connectivity comes at the cost of constant vigilance and continued investment in security. But users and developers of the embedded microcontrollers that populate industrial, building and home environments are only now buying into the idea that security is a necessary long-term cost of doing business, with benefits that offset the expense of development, installation and long-term maintenance.

What is changing minds is wireless connectivity, in the form of specifications such as ZigBee and a variety of wireless-LAN implementations. The extraordinary cost reductions and flexibility that wireless brings to many MCU-based applications” is convincing embedded-microcontroller developers that there is enough benefit to offset both the initial and continuing costs of security technology, said Mukesh Lula, president of TeamF1 Inc. in Fremont, Calif.

how many transistors in a cpu today

Beyond the huge cost savings incurred by eliminating wires are the continuing costs in maintenance that will be eliminated,” Lula said. That gives added flexibility to the manufacturer who wants to reorganize the factory floor, add new systems and eliminate others. Having no wires to connect and disconnect will make the factory floor a much more dynamic environment.” But wireless will also make the embedded-control environment a much leakier one, leaving telltale RF signals that make networks more susceptible to snooping, hacking and sabotage.

According to Jacko Wilbrink, ARM-based MCU marketing manager at Atmel Corp. (San Jose, Calif.), such vulnerabilities quickly became apparent to providers and users of the supervisory control and data acquisition network systems used in many manufacturing facilities, power plants, chemical and fuel distribution centers.

COTS Denna förändring har en långtgående inverkan på hela leveranskedjan, dvs fristående programleverantörer (ISV), OS-leverantörer, halvledar- och hårdvarukomponentföretag och, framför allt, leverantörer av nätverksutrustning (NEP). De senare har inte längre råd att utveckla egna kompletta lösningar och måste i stället inrikta sina resurser på att ta fram nya mervärdesskapande tjänster. En viktig kostnadssänkande strategi är att utveckla system för nya marknader med hjälp av COTS-komponenter för hård- och mjukvara. COTS-komponenterna förändrar telekomindustrin på samma sätt som de gjorde för IT-industrin på 90-talet när volymbaserade x86-servrar som körde Unix, och senare Linux, började ersätta proprietär hårdvara och OS-lösningar.

Faktum är att konvergensen mellan applikationstjänster och infrastrukturapplikationer är en av de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten av COTS-produkter inom telekom. Telekombranschen har länge använt proprietära hårdvarulösningar med proprietära, carrier-grade realtidsoperativsystem, ofta utvecklade internt, och egna administrations- och HA-lösningar för nätverksinfrastrukturen. Samtidigt används ofta kommersiellt tillgängliga IT- eller enterpriselösningar till applikationstjänster som BSS och OSS. Men nu finns det kommersiellt tillgängliga Carrier Grade Linuxbaserade system med det realtidsstöd och den höga tillförlitlighet som krävs för nätverksinfrastruktur. Sådana system, kombinerade med förbättrad processor- och hårdvaruteknik, gör att COTS vinner insteg i den förut proprietära nätverksinfrastrukturen. Genom att utnyttja fördelarna med COTS-komponenter utvecklar många utrustningsleverantörer nu en ”universell plattform” bestående av COTS-komponenter som kan stödja såväl applikationstjänster som traditionella infrastrukturtjänster i en och samma kostnadseffektiva plattform. De kan nu använda kommersiellt tillgängliga komponenter för att ersätta en hel del egen utveckling av både hård- och mjukvara och därigenom göra betydande besparingar. Detta leder till standardiserade hårdvarulösningar, t ex ATCA i kombination med carrier grade operativsystem och tredjeparts HA-lösningar, se Fig. 1.

Ekosystem Det är i synnerhet nätverksleverantörerna och deras kunder, tjänsteleverantörerna, som driver denna trend. De har mest att vinna på ett väl fungerande ekosystem som består av såväl öppna och proprietära COTS-byggblock. Fördelarna med att använda opensourceplattformar som Linux är bl.a. att de kan göra det lättare att bygga flexibla och skalbara infrastrukturer med omfattande säkerhetsfunktioner, och därigenom kapa utvecklingstider och kostnader. Och användning av COTS-komponenter i stora volymer – något länge har varit en trend i enterprisevärlden – är något som nätverks- och tjänsteleverantörerna nu kan utnyttja i takt med att fler standardiserade COTS-komponenter för telekom blir tillgängliga.

Vilka är då de främsta motiven för utrustningstillverkare att välja COTS-byggblock när de utvecklar nästa nätverksgeneration? Vilka behov har dessa tillverkare som gör att de väljer lösningar med byggblock från en eller flera leverantörer hellre än att bygga sina egna? Motiven kan delas in i tre distinkta kategorier. Det handlar om olika ”tryck”:

Konsumenttryck Tjänsteleverantörerna måste möta kundernas krav på ökande applikationskomplexitet och samtidigt leverera sina tjänster till lägre kostnad. Dessutom driver tekniska framsteg inom nätverkstekniken upp efterfrågan på 24×7-tjänster med hög bandbredd.

CIA invests in biological process materials startup

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com