Rochester Electronics

<p>Wind River said the platform offers device manufacturers the flexibility to develop innovative, highly differentiated product offerings with complete assurance from a fully tested and validated Linux 2.6 implementation, a cutting-edge Eclipse-based development suite and global support.</p>

The issue is that it requires a lot of expertise to do a good floor plan,” Garrison said. That's one reason we developed a graph-based approach that anyone can use.” Premier, he said, is a pushbutton” solution that runs faster and doesn't require expertise.

When the company compares the traditional military system to its new entry, the DVHE/DVPL combination boosts efficiency by 19 percent over a system of comparable power rating. That equates to a savings of about 15 watts in a 43-watt power system. The high efficiency devices (holding its own at 92 percent for the company's 1.5-volt, 5-amp POLs) cut down on board area by almost half (the DVHE measures 2.11-by-1.12-by-0.42 inches; the DVPL measures 1-by-0.80-by-0.27 inches). Correspondingly, total system weight is about half.

PCD0302KT680_Datasheet PDF

We get high efficiency, better regulation, and better transient performance that's optimized for the new digital (circuit) designs,” says Steve Butler. It's a full low-voltage solution for military and aerospace applications.” At the same time, VPT's new devices come with much of the same functionality as any of the power system's commercial cousins. The DVHE/DVPL systems can be fully voltage-trimmed, and are suited to output power sequencing and voltage tracking. The range of protection features is virtually equivalent.

SAN FRANCISCO — Sierra Design Automation has joined the ARM Connected Community, Sierra said Monday (Oct. 3).

As part of the ARM Connected Community, Sierra (Santa Clara, Calif.) said it would gain access to a full range of resources to help the company market and deploy solutions that will enable developers to get ARM-powered products tomarket faster.

PCD0302KT680_Datasheet PDF

At 90nm and below, design and process variations typically lead to unplanned iterations, unpredictable schedules, and lost performance,” said Sudhakar Jilla, Sierra's director of marketing, in a statement. Many of our mutual customers are already using ARM processors and physical IP in the Sierra Pinnacle-based implementation flows to address such issues.”

The ARM Connected Community is a global network of companies aligned to provide a complete solution, from design to manufacture and end use, for products based on the ARM architecture.

PCD0302KT680_Datasheet PDF

What’s the national sport among some government officials and the news media in South Korea? Try Samsung bashing.”

Every day, it appears the English-language media is taking the Samsung Group to task over one scandal” or another. One suspects the Korean press is also watching Samsung’s misdeeds as well.

För det finns många sätt att bedriva elektronikdistribution och alla har fördelar, nackdelar och framför allt kostnader. Och i takt med att marginalerna pressas måste distributörerna se över sina modeller och fokusera på sådant som antingen är tillräckligt lönsamt eller absolut nödvändigt för att den lönsamma delen skall fungera.Om man vänder på resonemanget blir det allt svårare att ta betalt för tjänster som inte tillför kunden något värde. Alla prispåslag måste rättfärdigas av ett mervärde.

Det här var inte alls lika uppenbart för tjugo år sedan. På den tiden arbetade fortfarande distributörerna på relativt skyddade marknader. En leverantör hade sällan mer än en distributör per marknad och i praktiken var distributörsrollen snarare en kombination av representant och distributör. Detaljister eller katalogdistributörer köpte av den distributör som hade ansvar för den speciella agenturen.

För att göra det hela ännu enklare hade på den tiden de flesta kunder fortfarande en egen lokal produktion. Kopplingen mellan teknisk support och försäljning var enkel och en lyckad teknisk insäljning ledde med stor sannolikhet till lönsamma affärer ett par år senare.

Multidistribution Men de här ”lyckliga tiderna” för distributörerna skulle inte bestå. På åttiotalet blev multidistributionen norm, samtidigt som allt fler företag började lägga ut produktionen på kontraktstillverkare. Visserligen låg fortfarande de flesta kontraktstillverkarna i samma land, men den automatiska kopplingen mellan teknisk insäljning och komponentleverans försvann. Dessutom pressades vinstmarginalerna i takt med att distributörerna konkurrerade sinsemellan.

Lokala kontor En annan faktor som förändrade distributörernas roll var att företag som Ericsson och Nokia växte så snabbt och blev så viktiga för de olika leverantörerna. Alla leverantörer med självaktning öppnade egna kontor i Norden och tog över de största kunderna. I många fall var detta ett krav från de stora kunderna, eftersom de ville ha kortare kontaktvägar och framför allt lägre priser.

Video Vault for the Sony PSP is the newest member of the Video Vault family of products; other products in the line are Video Vault, Video Vault PDA/Smartphone and Video Vault PVP. All of the products help to simplify the process of copying-organizing and transferring video from a wide variety of formats to a broad swath of devices including smartphones, PDAs, laptops, personal video players (PVP), DVD Players, DIVX DVD players, wireless media servers and portable video game systems.

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com