Greenlee Communications

<p>A growing Hispanic population is prompting more call centers to consider locations with large numbers of bilingual Spanish/English speakers. According to the 2000 US Census there are now 35.3 million Hispanics, or 12.5% of the population, up from 22.36 million or 9% of the population in 1990.</p>

They're doing something that's slightly beyond just packetizing out to the CO. Our MG9000 product comes in a cabinetized form as well, so they're taking that out to where you'd see a traditional digital loop carrier footprint,” Stanley says.

Click here for Figure 4

Figure 4: EVM vs. adjacent channel power at 5 and 10 MHz offsets.

ERJ3EKF1271V_Datasheet PDF

Having built confidence in the performance of the channel selection filtering, designers now want to assess the impact of bit imprecision on the signal quality. A simulation was run to determine the EDGE EVM results for different word lengths representing the compensation filter design as a function of adjacent channel power above desired signal.

The results show a mild degradation of EVM for finite word lengths less than 12 and 10 b and a big degradation for wordlength less than 8 b. This points out to the shortest word length for implementation in the digital IF section. Note that EVM results shown are intermediate (pre-detection), and therefore the absolute value of EVM is not as significant since EVM degradation goes up as adjacent channel power increases.

In the case of 3GPP, the EVM simulations are longer since the number of bits (chips) to be processed is much higher. To see the impact of adjacent channel power for 5- and 10-MHz offset, designers can sweep the interfering signal power and record EVM. The results show the progression of distortion measured by EVM.

ERJ3EKF1271V_Datasheet PDF

What's in store

Increasing use of digital IF and direct conversion architectures are trends in the design of multi-mode phones. For digital IF designs, simulation of RF, analog, and baseband signals is a key part of the design process, along with a trade-off study of different channel selection filtering. A mixed-signal simulation platform that provides 3G signal sources, measurements, and verification setups and that integrates floating-point, fixed-point, and HDL co-simulation is invaluable in shortening the upfront design time.

ERJ3EKF1271V_Datasheet PDF

To achieve faster simulations, EVM can be utilized as an alternative to BER for receiver front-end measurement. In the example above EVM simulations were used to indicate the minimum number of bits for representation of filters in digital IF section using a receiver simulation that included the presence of adjacent channel and blocker interferers.

About the Author

Jeremey Donovan () is a Principal Analyst at Gartner Dataquest.

Klicka här för att ladda ned artikeln med alla illustrationer i PDF-format.

Halvledarindustrin försöker med all kraft att komma ur den av ekonomiska åtstramningar snabbt vikande marknaden. Vilken strategi de enskilda företagen väljer beror i hög grad på vilken position och vilket produktsortiment de har, men det finns två vägar som alla följer: drastiska kostnadssänkningar och teknisk flykt framåt. I klartext: den som först kan komma in på framtidsmarknader med innovativa produkter kommer att göra goda affärer. Till och med bönderna vet ju att för den första potatisen och sparrisen för säsongen kan man ta rejält betalt.

Sedan ISSCC ägde rum i Kalifornien i våras — och redan visade tecken på en konjunkturnedgång men knappast på något avgrundsscenario — har det inte funnits någon lika viktig halvledarkonferens som IEDM 2001 i Washington D C. Denna gång väckte konferensen extra uppmärksamhet som teknologiskt skyltfönster.

Moores lag ifrågasatt En av de viktigaste frågorna på senare tid är om Moores lag, som säger att chipens prestanda fördubblas på 18 månader, kommer att gälla även i framtiden. Här går meningarna isär: Några experter säger att den kommer att gälla i två till tre generationer till, medan andra tror på en långsammare tillväxt. En tredje grupp anser att de fysikaliska gränserna för lagens giltighet ännu inte har uppnåtts och att Gordon Moore följaktligen kommer att ha rätt även framöver.

书名/章节总字数状态更新时间

Utilization plummets

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com