At the Bus and Board 2006 Conference in Long Beach, California, SBS Technologies expanded its line of AdvancedMC modules with the Telum 1204- O3. According to SBC, it is the first intelligent multi-service interface module to be offered in the AdvancedMC format.

" />

Android Things

<p>The rugged S.series keypad offers customization for features such as front-plate designs, laser engraving and key illumination. It can also be ordered with laser engraved legends selected from a variety of standard legend sets, or customer defined legends.</p>

At the Bus and Board 2006 Conference in Long Beach, California, SBS Technologies expanded its line of AdvancedMC modules with the Telum 1204- O3. According to SBC, it is the first intelligent multi-service interface module to be offered in the AdvancedMC format.

The LM4962, available in a 28-bump thin micro SMD package, is priced at $2.50. Click here for the LM4962 data sheet. The LM4953 is priced at $1.85 in a 14-pin pullback LLP package. Click here for the LM4953 data sheet. All prices are in 1,000-unit quantities. These chips are offered in standard or lead-free packages.

National Semiconductor , 1-800-272-9959, www.National.com.

rs485 lightning protection

Click here for a wealth of audio-related information at the Audio DesignLine.

PARIS – A trois semaines de la publication de ses résultats pour l’exercice 2005, Gemplus International SA révise à la baisse ses prévisions. Pour justifier une telle initiative, le fournisseur de cartes à puce évoque un « problème de qualité rencontré sur un certain type de puce. »

Par voie de communiqué, Gemplus note qu’il table désormais sur un chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de 262 millions d’euros, ce qui porterait le chiffre d’affaires total pour 2005 à 939 millions d’euros, contre une estimation précédente de 950 millions d’euros. Pour rappel, il était de 865 millions d’euros en 2004.

rs485 lightning protection

La marge d’exploitation pour 2005 devrait, par ailleurs, s’établir à environ 7%, contre 3% en 2004. Le groupe avançait précédemment une marge d’exploitation d’environ 8%.

« Cet évènement non récurrent ne modifie pas l’objectif à moyen terme de 10 % de marge d’exploitation en 2007 », rappelle le groupe, précisant qu’il s’attend à un progrès continu de sa performance en 2006 en ligne avec cet objectif.

rs485 lightning protection

Gemplus publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre le jeudi 9 février 2006.

MANHASSET, N.Y. — Communications company Motorola Inc. posted fourth-quarter 2005 earnings of $1.2 billion, or 47 cents per share on sales of $10.43 billion, compared to $647 million, or 28 cents per share on sales of $8.84 billion in the year-ago quarter.

Traditionellt har endast avancerade tillämpningar kunnat rättfärdiga de höga kostnaderna för återkopplade servomotorer som kräver information om rotorposition från givare. I jämförelse med motorer utan återkoppling för styrning av motordrivsignalerna är servomotorer mycket exaktare och utnyttjar energin effektivare, men avkänning av ankarets exakta hastighet och läge kräver ofta dyrbara lägesgivare. Dessutom används ofta servostyrning av BLDC-motorer med trapetsformad kommutering, vilket ger betydande problem som inställning av Halleffektgivare och momentrippel på grund av felaktig kommutering.

Billig oåterkopplad styrning av 1,8 graders stegmotorer, med fyra eller sex ledare och tvåfasspänning, är det alternativ som oftast väljs för tillämpningar med stora volymer. Denna typ av styrning är enkel att förstå och implementera, och den kostar vanligen mindre att tillverka än mer högpresterande och energieffektiv återkopplingsstyrning med axelsensorer. Vissa blygsamma förbättringar av rörelsekvaliteten har erhållits med hjälp av avancerade H-bryggor som möjliggör mikrostegning och upphackning av spänningen i pulser till en låg kostnad. Nackdelen med oåterkopplade stegmotorer är att inga steg någonsin får gå förlorade, vilket innebär att systemet måste ställas in för att fungera som om sämsta möjliga belastningstillstånd ständigt föreligger, även om mer gynnsamma tillstånd vanligen råder. Även i mer lågpresterande tillämpningar resulterar de marginaler som krävs för att erhålla tillförlitlig positionering i att man använder alltför högpresterande motorer och mekanismer som kan tåla belastningsvariationer – men på bekostnad av verkningsgraden.

Sensorlösa styrmetoder Innan robusta sensorlösa styrmetoder hade utvecklats tvingades motorkonstruktörer att välja mellan den återkopplade styrningens prestanda och högre kostnader å ena sidan och den oåterkopplade styrningens låga pris och ineffektivitet å den andra sidan. Motorstyrning behöver emellertid inte längre baseras på ett val mellan dessa båda lösningar. I dag medger högpresterande DSP-baserade styrsystem och givarlösa algoritmer implementering av återkopplingsstyrning i billiga stegmotorer med bred användning.

Dessa nya, billiga sensorlösa styrmetoder har blivit möjliga tack vare utvecklingen av DSP-styrsystem. Liksom med FOC för AC-induktions- och BLDC-motorer finns det en rad olika algoritmer för beräkning av motoraxelns läge genom mätning av faktiska spänningar. En vanlig metod är att mäta EMF (Electromotive Force) i faslindningarna, vilken är proportionerlig mot axelhastigheten. DSP-styrsystemet integrerar digitalt dessa mätningar av EMF med de avkända fasdrivströmmarna för att uppskatta den momentana rotorpositionen och rotorhastigheten. De axelpositioner och axelhastigheter som erhålls kan användas i traditionella återkopplingsarkitekturer som kontinuerligt justerar motordrivströmmen för att ge rätt vridmoment under alla belastningsförhållanden.

EMF från en tvåfasstegmotor med permanentmagnet kan enkelt observeras genom att en icke strömsatt motor vrids manuellt med rampad eller konstant hastighet. De spänningar som produceras vid drivlindningen för varje fas visas nedan i fig 1. De genererade A- och B-signalerna är fasförskjutna 90 grader i förhållande till varandra, och toppamplituden står i direkt förhållande till motoraxelns hastighet. En 1,8-graders stegmotor har 50 faser, så sinus-/cosinusmönstret upprepas 50 gånger per varv.

书名/章节总字数状态更新时间

It says deploying the chips in dual antenna cell phones will enable carriers to increase subscribers within the same wireless infrastructure, eliminating the need for additional cell towers, while boosting capacity, coverage, mobile data throughput and battery life.

Copyright © 苏ICP备11090050号-1 tl431 datasheet All Rights Reserved. 版权投诉及建议邮箱:291310024@725.com